• Alt du tenker, er feil : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011)
   «Alt du tenker, er feil», kunne New Scientist melde tidligere i år (14. mai). En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.
  • Bruken av varetekt øker igjen 

   Kristoffersen, Ragnar (Journal article, 1999)
  • Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene : utdanning blant voksne 

   Holm, Sigrid; With, Mari Lande (Journal article, 2011-10)
   Høsten 2010 var drøyt 67 000 personer over 29 år registrert i høyere utdanning. Dette utgjorde 29 prosent av den samlede studentmassen. Statlige høgskoler er den viktigste arenaen for voksne som tar høyere utdanning. De ...
  • Færre unge omkommer i trafikken : veitrafikkulykker med dødelig utgang blant unge 

   Monsrud, Jan; Wethal, Asbjørn (Journal article, 2011)
   Siden år 2000 har nesten 3 000 personer omkommet i trafikken på norske veier. En tredel av disse var under 25 år gamle. I 2010 omkom 54 unge, av 208 personer i alt. Antallet har gått gradvis ned siden 1970, som fortsatt ...
  • Gevinster å hente : sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article, 2003)
   Kostnadene per innbygger for å produsere kommunale tjenester varierer mellom kommuner, avhengig av om kommunen er spredtbygd eller tettbygd og om den er stor eller liten. For eksempel er det mange oppgaver innenfor ...
  • Hvordan lærer voksne? : den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2011)
   Hvor godt forstår vi hva vi leser, og hvor god er tallforståelsen vår? Hvordan bruker vi ferdigheter og kunnskap til å løse problemer? Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) skal nå i gang med ...
  • Mange låner mye : innnvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet 

   Ellingsen, Dag (Journal article, 2011)
   Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre gjør på flere vis som resten av befolkningen på lånemarkedet, og likheten er til en viss grad større jo lenger de har bodd her. Men avstanden mellom dem som låner svært mye, ...
  • Nordmenn blant de ivrigste på kultur : kulturbruk i 24 europeiske land 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2011-10)
   Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet for 24 land i Europa. Noen land har likevel større ...
  • Sprikende tall på utvikling for FN-målene : hvordan måle FNs tusenårsmål 

   Pedersen, Siv Irene; Roll-Hansen, Dag (Journal article, 2011)
   I 2000 ble medlemslandene i FN enige om åtte utviklingsmål som skulle brukes til å følge med på utviklingen i levekår på globalt nivå, de såkalte tusenårsmålene. Innen 2015 skal verden ha sett betydelige framskritt på en ...
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet : straffede innvandrere 

   Skarðhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad (Journal article, 2011-10)
   Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene. Innvandrere fra enkelte land er svært overrepresentert, mens noen landgrupper er underrepresentert. Landene med ...
  • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt : tannhelse blant vaksne 

   Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Journal article, 2011-10)
   Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. Kvinner går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg utdanning og høg inntekt oftare til tannlege, og ...