• Analysis of goals and KPIs in design projects 

   Sørnes, Kari; Sørensen, Åse Lekang; Almås, Anders-Johan; Mysen, Mads (Research report, 2016)
  • Analysis of the impact resolution has on load matching in the Norwegian context 

   Sørnes, Kari; Fredriksen, Eyvind; Tunheim, Ketil; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Generation of energy at building level has an increasing interest in Norway, as in rest of Europe. Load matching is the correlation between the buildings generation and load, which in most cases aims at optimization of the ...
  • Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer 

   Sørnes, Kari; Nordby, Anne Sigrid; Fjeldheim, Henning; Hashem, Said Moqim Bani; Mysen, Mads; Schlanbusch, Reidun Dahl (SINTEF Fag;18, Research report, 2014)
   Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet? Hvordan kan ombruk bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet, både internt i ...
  • A Norwegian ZEB Definition Guideline 

   Fufa, Selamawit Mamo; Schlanbusch, Reidun Dahl; Sørnes, Kari; Inman, Marianne Rose; Andresen, Inger (ZEB Project report;29, Research report, 2016)
   The objective of this report is to provide a comprehensive and consistent guideline for the Norwegian definition of Zero Emission Buildings (ZEB) and the associated calculation methodologies. The guidelines described in ...
  • A Norwegian ZEB Definition Guideline 

   Fufa, Selamawit Mamo; Schlanbusch, Reidun Dahl; Sørnes, Kari; Inman, Marianne Rose; Andresen, Inger (ZEB Project report;29, Research report, 2016)
  • Energi- og klimagassanalyse av isolasjonsmaterialer 

   Schlanbusch, Reidun Dahl; Fufa, Selamawit Mamo; Sørnes, Kari; Kristjansdottir, Torhildur (SINTEF Fag;23, Research report, 2014)
   Sammenlikning av åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og -innhold og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Studien inkluderer utslipp fra råvarer, produksjon og transport til byggeplass ...
  • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

   Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørnes, Kari; Svensson, Anna (SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk);SBF 2016 A0654, Research report, 2016)
   Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt - Enebolig i Asker. SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO. Ikke alle ...
  • Final report on common definition for nZEB renovation : ZenN: Nearly Zero Energy Neighborhoods : D.1.2 Report 

   Sørnes, Kari; Sartori, Igor; Fredriksen, Eyvind; Martinsson, Fredrik; Romero, Ander; Rodriguez, Francisco; Schneuwly, Patrice (Research report, 2014)
  • Heating and Ventilation of Highly Energy Efficient Residential Buildings: Environmental Assessment of Technology Alternatives 

   Sørnes, Kari (Master thesis, 2011)
   The aim of this study was to determine the level of environmental impact and primary energy resulting from demands placed on residential ventilation and heating systems; a conventional residential house built to the 2007 ...
  • Improvement proposals for replication actions 

   Sørnes, Kari (Research report, 2017)
  • Preliminary toolkit for goals and KPIs 

   Walnum, Harald Taxt; Sørnes, Kari; Mysen, Mads; Sørensen, Åse Lekang; Almås, Anders-Johan (PI-SEC;, Research report, 2017)
   PI-SEC er et norsk forskningsprosjekt som påløper i tidsrommet april 2016 til mars 2019. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. PI-SEC står for "Planning Instruments for Smart Energy Communities", og prosjektet ...
  • Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme 

   Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Godbolt, Åsne Lund; Kristjansdottir, Torhildur; Sørensen, Åse Lekang; Fredriksen, Eyvind (SINTEF Notat;10, Research report, 2014)
   Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme» Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge gjennom å samle brukererfaringer fra syv private solvarmeanlegg i Oslo-området.
  • The impact of resolution on load matching in a Norwegian context 

   Sørnes, Kari; Tunheim, Ketil; Sartori, Igor; Imenes, Anne Gerd (Conference object; Others, 2017)
   Introduction Generation of energy at building level receives increasing interest in Norway, as in the rest of Europe. Load matching is the correlation between the building's generation and load, which in most cases aims ...
  • ZenN. Nearly Zero Energy Neighborhoods. Local energy retrofitting replication plans and knowledge transfer. D 6.2 

   Sørnes, Kari; Tunheim, Ketil; Sartori, Igor (ZenN;, Research report, 2017)
  • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
   Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...
  • Zero Village Bergen - Energy system analysis 

   Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)