• Overføringer fra sykehus til hjemmetjenesten: samhandling i palliativ omsorg 

      Rognstad, Anne Brandal; Pedersen, Tonje Eileen Molstad; Romann-Aas, Knut Are (Student paper, others, 2015)
      NORSK: Innleding: Oppgavens tema er samhandling i palliativ omsorg etter samhandlingsformens innføring i 2012. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se hvordan overføringen av pasienter i en palliativ situasjon fra ...