• Access to treatment and educational inequalities in cancer survival 

   Fiva, Jon H.; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte; Syse, Astri (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The public health care systems in the Nordic countries provide high quality care almost free of charge to all citizens. However, social inequalities in health persist. Previous research has, for example, documented substantial ...
  • Bosted har betydning for hvordan det går med kreftpasienter 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article, 2009)
   Det er forskjeller mellom sykehusområder både når det gjelder sannsynligheten for å overleve kreft og for å være i jobb fem år etter en kreftdiagnose. Sannsynligheten for å overleve varierer mellom 60 og 69 prosent på tvers ...
  • Child care center staff composition and early child development 

   Drange, Nina; Rønning, Marte (Discussion Papers;No. 870, Working paper, 2017-12-13)
   We estimate effects of child care center staff composition on early child development. During the years our data covers, child care centers in Oslo were oversubscribed, and child care slots were allocated through a ...
  • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny Giv : Andre delrapport 

   Rønning, Marte; Huitfeldt, Ingrid; Kirkebøe, Lars (Rapporter;2016/08, Research report, 2016-03-01)
   Det er ingen tegn til at intensivopplæringen har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.
  • Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV 

   Huitfeldt, Ingrid; Kirkebøen, Lars J.; Strømsvåg, Susann; Eielsen, Gaute; Rønning, Marte (Rapporter;2018/08, Report, 2018-03-07)
   Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013. Hensikten har vært å øke gjennomstrømningen i og ...
  • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...
  • Health status after cancer : does It matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Discussion Papers;590, Working paper, 2009)
   Survival rates are widely used to compare quality of health care. In this paper we introduce post-illness employment as a supplemental indicator of successful treatment of serious diseases. Utilizing rich register based ...
  • Homework and pupil achievement in Norway : evidence from TIMSS 

   Rønning, Marte (Rapporter;2010/1, Research report, 2010)
   By using data on Norwegian 4th and 8th graders who participated in TIMSS 2007, this report starts out by investigating whether time spent on homework varies across pupils from different socio-economic backgrounds. The ...
  • Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt- og 

   Galloway, Taryn Ann; Kirkebøen, Lars Johannessen; Rønning, Marte (Rapporter;2011/4, Research report, 2011)
   Denne rapporten analyserer hvorvidt det er systematiske forskjeller mellom skoler i hvordan de setter standpunktkarakterer for sine elever. Måten dette gjøres på er å undersøke om det er systematiske avvik (på skolenivå) ...
  • Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak 

   Kirkebøen, Lars J.; Eielsen, Gaute; Rønning, Marte; Strømsvåg, Susann; Andresen, Silje; Reegård, Kaja; Rogstad, Jon; Berge, Jan Erik; Lindenskov, Lena (Notater;2018/15, Working paper, 2018-04-16)
   Dette notatet beskriver gjennomføringen så langt av et forsøk i Osloskolen, der vi prøver ut tilrettelagt matematikkopplæring for elever med svak matematikkompetanse og tilpasset etterutdanning av lærere. Forsøket pågår ...
  • Property Taxation as a Determinant of School District Efficiency 

   Fiva, Jon Hernes; Rønning, Marte (Working Paper Series, 1503-299X; 2005:4, Research report, 2005)
   Recent theoretical contributions have emphasized the favorable incentive effects of property taxation. The object of this paper is to confront these theories with norwegian data on student performance. The institutional ...
  • Studies in Educational Production and Organization 

   Rønning, Marte (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:233, Doctoral thesis, 2007)
  • The effect of working conditions on teachers’sickness absence 

   Rønning, Marte (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 684, Working paper, 2012)
   This paper investigates the effect of working conditions on the amount of teachers’sickness absence in Norway. Exploiting intertemporal variation within teachers who have not changed schools, the findings indicate that ...
  • The Incentive effects of property taxation: Evidence from Norwegian school districts 

   Fiva, Jon Hernes; Rønning, Marte (Discussion Papers;No. 484, Working paper, 2006)
   Abstract: Recent theoretical contributions indicate favorable incentive effects of property taxation on public service providers. The object of this paper is to confront these theories with data from Norwegian school ...
  • Who benefits from homework assignments? 

   Rønning, Marte (Discussion Papers;No. 566, Working paper, 2008)
   Abstract: Using Dutch data on pupils in elementary school this paper is the first empirical study that analyzes whether assigning homework has an heterogeneous impact on pupil achievement. Addressing potential biases that ...