• Forebyggende helsearbeid 

   Brandal, Anne; Lien, Ole Nino; Pedersen, Tonje Eileen Molstad (Bachelor thesis, 2009)
   I løpet av tre års sykepleierutdannelse har vi etter vår mening hatt lite om forebyggende helsearbeid. Dette er et tema som er utrolig viktig både for befolkningens helse og for samfunnsøkonomien. Vi synes forebygging er ...
  • Overføringer fra sykehus til hjemmetjenesten: samhandling i palliativ omsorg 

   Rognstad, Anne Brandal; Pedersen, Tonje Eileen Molstad; Romann-Aas, Knut Are (Student paper, others, 2015)
   NORSK: Innleding: Oppgavens tema er samhandling i palliativ omsorg etter samhandlingsformens innføring i 2012. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se hvordan overføringen av pasienter i en palliativ situasjon fra ...