• Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

   Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/1, Research report, 2019)
   Det er all grunn til å understreke at KRS har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. KRS har opparbeidet spisskompetanse og bidratt ...
  • Helende erfaringer og den levde kroppen. Vendepunktopplevelser 

   Nygaard, Marianne Rodriguez; Austad, Anne; Kleiven, Tormod (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Beskrivelser av helende erfaringer kan både tiltrekke og utfordre oss. På den ene siden ser det ut til at mange lengter etter heling eller helbredelse. I Norge kommer dette særlig til uttrykk i det store antallet som har ...