• Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand 

   Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1478, Research report, 2018)
   Evju, M. & Nybø, S. (red.), Framstad, E., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Vandvik, V., Velle, L. G. & Aarrestad, P. A. 2018. Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk ...
  • Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project. 

   Barton, David Nicholas; Certain, Gregoire; Chaves, Sylvia; Cuadra, Jose; Herrera, Alvaro; Kvaløy, Pål; Mora, Maria A.; Nybø, Signe; Obando, Vilma; Pedersen, Bård; Ugalde, Jesus; Vargas, Manuel (NINA rapport;1112, Research report, 2014)
   KORT OM NI-CR Pilotprosjektet “Nature Index Costa Rica” (NI-CR) har tatt mål av seg å demonstrere kapasi-tetsutvikling i tråd med målsettingene til Naturpanelet (IPBES). Gjennom det ett-årige pilot-prosjektet samarbeidet ...
  • Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems 

   Pedersen, Bård; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are (NINA Rapport;1226, Research report, 2016-01-22)
   Pedersen, B., Nybø, S., Sæther, S. A. (eds.) 2016. Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems – NINA Report 1226. 84 pp. The Nature Index is a framework ...
  • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

   Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
   Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
  • Naturindeks for Norge 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling 

   Pedersen, Bård; Nybø, Signe (NINA Rapport;1130, Research report, 2015)
   Naturindeksens formål er å gi en kortfattet beskrivelse av naturens tilstand. Den sammenfatter og formidler tilgjengelig kunnskap om naturens tilstand og utvikling til beslutningstakere og all-mennheten, som har en intuitiv ...
  • Naturindeks for Norge – forslag til rammeverk 

   Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Framstad, Erik; Kålås, John Atle (NINA Rapport;347, Research report, 2008)
   Nybø, S. Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge - forslag til rammeverk - NINA Rapport 347. 68 s. Regjeringen Stoltenberg 2006-dd. har nedfelt i sin Soria Moria erklæring: ”Regjeringen vil ...
  • Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester 

   Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Follestad, Arne; Jepsen, Jane Uhd; Nybø, Signe; Rusch, Graciela; Schartau, Ann Kristin (NINA Rapport;1157, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske klimatilpasningstiltak på norske naturtyper og deres økosystemtjenester (unntatt marine naturtyper, grunnleggende ...
  • Remote Sensing of Environmental Variables for National Biodiversity Indicator Systems 

   DeStefano, Matteo; Nowell, Megan; Skarpaas, Olav; Nybø, Signe; Blumentrath, Stefan; Kermit, Martin; Salberg, Arnt-Børre; Bakkestuen, Vegar (Conference object, 2016-05-04)
  • The Arctic Nature Index (ANI). Challenges and opportunities 

   Certain, Gregoire; Kvaløy, Pål; Larusson, Kari Fannar; Helgason, Hólmgrímur; Barry, Tom; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are (NINA Rapport;1142, Research report, 2014)
   Certain, G., Kvaløy, P., Lárusson, K. F., Helgason, H., Barry, T., Nybø, S., Sæther, S. A. 2015. The Arctic Nature Index (NI). Challenges and opportunities - NINA Report 1142, 37 pp. This report summarizes the results ...
  • The Arctic Nature Index (ANI). Challenges and Opportunities 

   Certain, Gregoire; Kvaløy, Pål; Lárusson, Kári Fannar; Helgason, Hólmgrímur; Barry, Tom; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are (NINA rapport;1142, Research report, 2015-03)
   This report summarizes the results of two joint pilot projects conducted by the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), the biodiversity working group of the Arctic Council and the Norwegian Environment Agency (NEA), ...
  • The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity 

   Certain, Grégoire; Skarpaas, Olav; Bjerke, Jarle-Werner; Framstad, Erik; Lindholm, Markus; Nilsen, Jan-Erik; Norderhaug, Ann; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann-Kristin; van der Meeren, Gro; Aslaksen, Iulie; Engen, Steinar; Garnåsjordet, Per-Arild; Kvaløy, Pål; Lillegård, Magnar; Yoccoz, Nigel G.; Nybø, Signe (Journal article; Peer reviewed, 2011-04-22)
   The magnitude and urgency of the biodiversity crisis is widely recognized within scientific and political organizations. However, a lack of integrated measures for biodiversity has greatly constrained the national and ...
  • Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon 

   Nybø, Signe; Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Hagen, Dagmar; Hofgaard, Annika (NINA Rapport;436, Research report, 2009)
   Nybø, S., Strann, K.-B., Bjerke, J., Tømmervik, H., Hagen, D. & Hofgaard, A. 2009. Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard. Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon. ...