• Adolescents’ mental health, help seeking and service use and parents’ perception of family functioning 

   Moen, Øyfrid Larsen; Hall-Lord, Marie Louise (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The adolescent population is facing mental-health challenges such as depression and anxiety. The aim of this study was to describe and investigate the mental health of adolescents, their relation to their parents, who they ...
  • Family Functioning, Psychological Distress, and Well-Being in Parents with a Child Having ADHD 

   Moen, Øyfrid Larsen; Hedelin, Birgitta; Hall-Lord, Marie Louise (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common behavioral disorders in children. Children with ADHD have difficulties regarding the regulation of their emotions and activities and of the maintenance ...
  • Fra fritt fall til trygge hender - Kommunikasjon med barn som er rammet av kreft. 

   Houmb, Hanne Fedreheim; Larsen, Lene Halvorstuen (Bachelor thesis, 2016-09-08)
   Bakgrunn: For å oppnå god kommunikasjon er det viktig med ulike kommunikasjonsteknikker, som er tilpasset barnets alder og utvikling. Dette er med på å fremme tillit og trygghet hos det kreftsyke barnet, som kan bedre ...
  • Har sykepleiere tilstrekkelig kunnskap om HPV, forebygging og sammenhengen med kreft, og hvorfor er dette viktig? 

   Helli, Malin Hoffsbakken; Haugen, Jessica Marie; Hilsen, Martine Ruud; Flaten, Christina (Bachelor thesis, 2016-09-01)
   Innledning: 70 % av befolkningen i Norge blir smittet av HPV i løpet av livet, men få vet at det kan utvikles til kreft. Dette er et virus som smitter seksuelt og som det finnes vaksine mot. Hensikt: Hensikten med denne ...
  • Kunnskap om egen situasjon 

   Flaa, Oddbjørn Nordvik; Fremstad, Kristian (Bachelor thesis, 2016-09-08)
   Hensikt: Hensikten er å se på behovet for informasjon til barn med kreft, og om informasjon er med på å oppfordre til mestring. Den skal også se på hvordan å best mulig tilpasse og gi informasjonen. Metode: Dette er en ...
  • Mental health work in school health services and school nurses' involvement and attitudes, in a Norwegian context 

   Kletthagen, Hege; Moen, Øyfrid Larsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aims and objectives To explore school nurses’ experiences with and attitudes towards working with young people with mental health problem in the school health services. Background Worldwide, 10%–20% of children and ...
  • Parental perception of family functioning in everyday life with a child with ADHD 

   Moen, Øyfrid Larsen; Hedelin, Birgitta; Hall-Lord, Marie Louise (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Aim: The aim of this study was to describe and investigate family characteristics in relation to support, behaviour of the child, family functioning and sense of coherence from the parents’ perspective in families with a ...
  • Public health nurses’ experience, involvement and attitude concerning mental health issues in a school setting 

   Moen, Øyfrid Larsen; Kletthagen, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of the study was to describe and explore public health nurses’ perceptions of involvement and their attitudes concerning the mental health aspects of their work in schools. Furthermore, we wished to explore their ...
  • Reliability and Validity of the Norwegian Family Sense of Coherence Scale 

   Moen, Øyfrid Larsen; Hall-Lord, Marie Louise (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Aims and Objectives: To investigate reliability and validity of the translated Norwegian version of the Family Sense of Coherence scale. Background: The Family Sense of Coherence scale measures the global sense of coherence ...
  • Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder 

   Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: A more complex and knowledge-based society has resulted in increasing specialization and greater demands on employees in the fields of practice. At Gjøvik University College, a new supervision model was tested ...
  • Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehjem 

   Arvidsson, Barbro; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik omfatter 21 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, fordelt på første og tredje studieenhet. I tillegg tar enkelte kommuner i mot studenter i psykiatrisk praksis i ...