• Are high oil prices profitable for OPEC in the long run? 

   Aune, Finn Roar; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 416, Working paper, 2005)
   High oil prices are favourable for OPEC in the short run, but may undermine its future revenues. We search for the optimal oil price level for the producer group, using a partial equilibrium model for the oil market. The ...
  • Beyond Kyoto : CO2 permit prices and the markets for fossil fuels 

   Lindholt, Lars (Discussion Papers;No. 258, Working paper, 1999)
   This paper analyses the markets for fossil fuels given that the limits that the Kyoto Protocol sets on CO2 emissions from Annex B countries extend beyond 2008-2012. To our knowledge we are the first to apply a forward-looking ...
  • Climate policies in a fossil fuel producing country: Demand versus supply side policies 

   Fæhn, Taran; Hagem, Cathrine; Lindholt, Lars; Mæland, Ståle; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Climate policies in a fossil fuel producing country. Demand versus supply side policies 

   Fæhn, Taran; Hagem, Cathrine; Lindholt, Lars; Mæland, Ståle; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2013)
  • Effects of higher required rates of return on the tax take in an oil province 

   Lindholt, Lars (Discussion Paper;No. 892, Working paper, 2019-01-04)
   For different reasons the oil companies might apply higher required rates of return than they did some years ago, and this will have consequences for investments and tax revenue in oil provinces. By applying various ...
  • Er høye oljepriser gunstig for OPEC på lang sikt? 

   Aune, Finn Roar; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2005)
   Høye oljepriser er gunstig for OPEC på kort sikt, men kan redusere de framtidige inntektene. I denne artikkelen setter vi søkelys på hvilken oljepris som er mest lønnsom for OPEC over de neste 25 årene. Vi benytter en ...
  • Fuel Efficiency Improvements: Feedback Mechanisms and Distributional Effects in the Oil Market 

   Aune, Finn Roar; Bøeng, Ann Christin; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen gir begrensninger på utslippene av CO2 fra Annex B-landene. Ved hjelp av tilstrekkelig høye priser på omsettbare utslippskvoter kan Kyoto-kravet oppfylles. Denne studien ser både på hvilken internasjonal ...
  • Lønnsomhet ved ulike virkemidler i internasjonal klimapolitikk 

   Aune, Finn Roar; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   I denne artikkelen ser vi på hvordan ulike klimapolitiske virkemidler som CO2-avgifter og subsidier til fornybar energi påvirker lønnsomheten for produsenter av fossile brensler, gitt at et globalt klimamål skal nås på ...
  • Maximizing the discounted tax revenue in a mature oil province 

   Lindholt, Lars (Discussion Papers;No.544, Working paper, 2008)
   Abstract: Using a partial equilibrium model for the global oil market, we search for the producer tax that maximizes the government’s discounted tax revenue in Norway. The oil market model explicitly accounts for reserves, ...
  • Oil consumption subsidy removal in OPEC and other Non-OECD countries Oil market impacts and welfare effects 

   Aune, Finn Roar; Grimsrud, Kristine; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Discussion Papers;No. 846, Working paper, 2016-09-19)
   This paper studies the oil market effects of phasing out oil consumption subsidies in the transport sector. Welfare effects in different countries are also examined. We investigate potential feedback mechanisms of oil ...
  • On natural resource rent and the wealth of a nation: a study based on National Accounts in Norway 1930-95 

   Lindholt, Lars (Discussion Papers;No. 281, Working paper, 2000)
   National wealth can be divided into real capital, financial capital, human capital and natural resource wealth. We use the National Accounts measures to illustrate the development of the wealth from 1930 to 1995, with ...
  • Phasing out coal and phasing in renewables – good or bad news for arctic gas producers? 

   Lindholt, Lars; Glomsrød, Solveig (Discussion Papers;No. 856, Working paper, 2017-03-01)
   This paper examines to what extent downscaling of global coal based electricity generation encourages gas demand and affects regional activity in gas production, with emphasis on the arctic regions. In our reference ...
  • Profitability of different instruments in international climate policies 

   Aune, Finn Roar; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 403, Working paper, 2005)
   Abstract: This article discusses how different climate policy instruments such as CO2 taxes and renewable energy subsidies affect the profitability of fossil fuel production, given that a fixed global climate target ...
  • Rammevilkår for energigjenvinning av plastavfall 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1999)
   Myndighetene har en målsetting om økt energigjenvinning av plastavfall. Denne studien ser på rammevilkårene for slik energigjenvinning i forhold til energi produsert ved forbrenning av fyringsolje. Analysen fokuserer på ...
  • The role of the Artic in future global petroleum supply 

   Lindholt, Lars; Glomsrød, Solveig (Discussion Papers;645, Working paper, 2011)
   The Arctic has a substantial share of global petroleum resources, but at higher costs than in most other petroleum provinces. Arctic states and petroleum companies are carefully considering the potential for future extraction ...
  • Stabilisation of CO2 concentrations: Mitigation scenarios using the Petro model 

   Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 267, Working paper, 2000)
   How to stabilise the CO2 consentration in the atmophere depends crucially on baseline assumptions of future economic growth, energy demand and supply techlogies etc. In this paper we investigate how different assumptions ...
  • The market power of OPEC 1973-2001 

   Hansen, Petter Vegard; Lindholt, Lars (Discussion Papers;No. 385, Working paper, 2004)
   Abstract: We apply a multi-equation dynamic econometric model on monthly data to test if the behaviour of OPEC as a whole or different sub-groups of the cartel is consistent with the characteristics of dominant producers ...
  • Viktige signaler om samfunnet : Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Research report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...
  • Virkninger på energibruk og utslipp av å stabilisere CO2-konsentrasjonen 

   Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2000)
   Utformingen av et internasjonalt avgiftsscenario for å stabilisere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren avhenger ikke bare av hvilket konsentrasjonsnivå man ønsker, men også av hvilket framtidsbilde man ser for seg uten ...