• An electronic traceability system based on EPCIS standard: Pilot study 

   Thakur, Maitri; Larsen, Øystein; Forås, Eskil; Ringsberg, Henrik; Hild, Niklas (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18106, Research report, 2011-01-14)
   Within the eTrace project to develop and evaluate an electronic traceability system,a pilot test was performed in Sweden to test an EPCIS-based traceability system to track product through the cod fish value chain. The ...
  • Diakonien tydeligere plassert i kirken 

   Larsen, Øystein (Journal article, 2005)
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : oversikt over FoU-rapporter 1990-2009 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2579, Research report, 2009-12-31)
   Dette er en oversikt over aktuelle rapporter fra FoU-prosjekter innenfor drift og vedlikeholdsfaget. Hovedvekten av rapportene er fra Norge, men det er også tatt med relevante rapporter fra andre nordiske land. Oversikten ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : statusrapport 2007 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2516, Research report, 2008-03-31)
   "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold" er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2007, og er nå inne i første fase med behovskartlegging og planlegging. Prosjektet ledes av Teknologiavdelingen ...
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : statusrapport 2008 

   Larsen, Øystein (Teknologi-rapport;2559, Others, 2009)
  • Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : statusrapport 2009 

   Larsen, Øystein (Teknologirapport;2590, Research report, 2010-04-30)
   "Kompetanseutvikling drift og vedlikehold" er et 4-årig etatsprosjekt i Statens vegvesen. Prosjektet startet våren 2007 og avsluttes i løpet av 2010. Prosjektet ledes av Trafikksikkerhet-, miljø og teknologiavdelingen i ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...