• Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder 

   Hindar, Atle; Selvik, John Rune; Christiansen, Anne Bjørkenes; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;6789, Research report, 2015)
   Klassifisering etter vannforskriften og tiltaksanalyser krever god kunnskap om biologiske forhold og stoffkonsentrasjon i vassdragene. Tiltaksanalyser må være basert på dokumentert fordeling av tilførsler mellom kjente ...
  • Hva vet vi om Vansjø i dag – og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 

   Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Isdahl, Carina; Gullberg, Gorm; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Jantsch, Tor Gunnar; Bjørndalen, Knut; Søndergaard, Martin (Bioforsk rapport;8(188) 2013, Research report, 2013-12)
   Moss kommune, i samarbeid med vannområdet Morsa, Østfold fylkeskommune og EU-prosjektet REFRESH, arrangerte den 21. og 22. oktober 2013 en workshop om Vansjø. I denne rapporten oppsummeres både foredrag og gruppearbeid fra ...
  • Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? 

   Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since the 1980s nuisance growth of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus has been observed in an increasing number of rivers and lakes in Europe. Freshwater acidification, lake liming, as well as the impact of hydropower ...
  • Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge 

   Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend B.; Systad, Geir; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1210, Research report, 2015-11-30)
   Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V., Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge ...
  • Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Modelling phosphorus loading and algal blooms in a Nordic agricultural catchment-lake system under changing land-use and climate 

   Couture, Raoul-Marie; Tominaga, Koji; Starrfelt, Jostein; Moe, S. Jannicke; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   A model network comprising climate models, a hydrological model, a catchment-scale model for phosphorus biogeochemistry, and a lake thermodynamics and plankton dynamics model was used to simulate phosphorus loadings, total ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;, Research report, 2017)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;, Research report, 2017)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey 

   Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   1. Invasive species can transform aquatic ecosystems, and the nuisance growth of the freshwater macrophyte Juncus bulbosus has become a problem in many lakes and rivers in northern Europe. It affects biodiversity strongly ...
  • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

   Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
   Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
  • Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune 

   Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7234, Research report, 2018)
   Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende ...
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2008 

   Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per G.; Kaste, Øyvind; Selvik, John Rune; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Aakerøy, Paul Andreas; Haaland, Ståle; Beldring, Stein (NIVA-rapport;5869, Research report, 2009)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian seas in 2008 have been estimated, in accordance with the requirements of the OSPAR Commission. Nutrient inputs from both rivers and point sources (industry, sewage treatment ...
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2010 

   Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Selvik, John Rune; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Beldring, Stein (NIVA-rapport;6225-2011, Research report, 2011)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2010 have been estimated in accordance with the requirements of the OSPAR Commission. With a few exceptions, riverine inputs of nutrients decreased in ...
  • Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2016 

   Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Sample, James Edward; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Schanke, Liv Bente; Beldring, Stein; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7217, Research report, 2017)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2016 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; ...
  • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

   Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport, Research report, 2017)
   De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...
  • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

   Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport;7110, Research report, 2017-01)
   De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...
  • Utredning av program for overvåking av klimaendringseffekter i ferskvann 

   Kaste, Øyvind; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin; Moe, Erlend; Roald, Lars; Svenne, Vibeke; Fleig, Anne K.; Kile, Maia Røst; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;6190, Research report, 2011)
   Klimaet er i endring, og dagens overvåkingsprogrammer for ferskvann er bare i begrenset grad i stand til å dokumentere og skille effekter av klimaendringer fra andre påvirkninger vassdragene utsettes for. Det har vært fokus ...