• Fra teamledelse til fastledelse : en kvalitativ studie av de ansattes opplevelse 

   Joramo, Robert Kolstadbakken; Karlsen, Vegard (Master thesis, 2016-10-03)
   Teamledelse er en populær organiseringsform som benyttes av en rekke bedrifter. Tine Sentrallager Heimdal har tidligere benyttet denne måten å organisere produksjonslederne på, hvor de var organisert i et lederteam som ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Samfunnets trygghet avhenger blant annet av at vi har en velfungerende justissektor. Kriminalitet skal etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Varetektsfengsling er et viktig virkemiddel, først og fremst for å ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;2/2008, Book, 2008)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2008, Book, 2008)
   Denne delen av varetektshåndboken inneholder artikler av personer med ulike ståsteder og synspunkter i forhold til norsk og internasjonal varetektspraksis..Hensikten er å gi et mer utfyllende bilde enn det som er presentert ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;1/2008, Book, 2008)