• Alderdom og demens nå – og i framtiden? 

      Fodstad, Hjørdis; Schumacher, Aud (Journal Article, 2009)
      Vi forteller om den gradvise forandringen våre mødre har gått igjennom, fra å være aktive samfunnsborgere til å bli pleietrengende og demente i sykehjem. Fortellingene rommer både gode og noen vonde erfaringer, sett med ...