• Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging 

   Heia, Karsten; Washburn, Kathryn Elisabeth; Skjelvareid, Martin Hansen (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Three different technologies were evaluated for the detection of embedded defects in cod fillets: ultrasound, x-ray imaging and the interactance acquisition mode of hyperspectral imaging. Previous studies had demonstrated ...
  • Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report 

   Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  • Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet 

   Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hovedfokus i dette arbeidet har vært differensiering av laksefilet basert på objektiv instrumentell måling av kvalitetsparametere. Farge og fargeutvikling er viktige kvalitetsparametere for differensiering, og i dette ...
  • Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport 

   Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I forsøk 1 ble det sett på hvordan elbedøving eller slagmaskin etterfulgt av mellomlagring i underkjølt vann eller luft før bløgging påvirket restblod i fisken. Slag som metode ga en relativt flat utvikling av restblod i ...
  • Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Både bløggemetode og tid fra opptak av fisken til blodtapping starter har betydning for hvor godt utblødd fisken blir. Forsøket dokumenterer dette for vanlig anvendte bløggemetoder og for tider fra opptak til bløgging som ...
  • Bløgging og holdbarhet på torsk 

   Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian (Research report, 2016)
   Målsettingen med prosjektet var å undersøke henholdsvis: • Om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. • Hvordan påvirker økt aktivitet/stress ...
  • Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images 

   Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Kveis i fiskeprodukter er et estetisk problem. For å sikre trygg markedstilgang og å unngå reklamasjoner er det av stor betydning å kunne tilby kveisfrie produkter. For å finne og fjerne parasitter i hvitfisk har det derfor ...
  • Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Et nytt system for automatisk deteksjon av kveis i torsk har blitt evaluert under industrielle betingelser ved en filetbedrift i Finnmark. Resultatene for påvisning av lyse kveis stemmer overens med tidligere forsøk, der ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie;15/2018, Research report, 2018-06)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten (Research report, 2003)
   Automation of the trimming operation is a problem with high priority in the fish processing industry. This is a natural follow up of the automatic pin bone removal project. This work has focused on developing Imaging ...
  • Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Oppdrett av laks har over mange år styrket sin posisjon inn mot et globalt marked, samtidig har norsk regnbueørret-oppdrett gått tilbake og utgjør i dag cirka 5 % av den samlede laks- og ørretproduksjonen. Det er gjort ...
  • Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport 

   Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif (Research report, 2013)
   Målet med forsøket var å avdekke hvilken betydning stress, pumpetrykk og lagrings temperatur hadde på kvaliteten for Norsk vårgytende sild. For å avklare ulike nivåer av stress ble blod, muskel pH og rigor mortis analysert. ...
  • Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold 

   Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris (Research report, 2013)
   Gjennom spektrofotometriske målinger av hemoglobin i fiskemuskel og avbildende spektroskopi er tre ulike grupper med flekket sild studert for å avdekke hvordan pumpetrykk påvirker mengde restblod i silden. Effekten på ...