• Finding weaknesses in web applications through the means of fuzzing 

      Hammersland, Rune (Master thesis, 2008)
      NORSK: Håndtering av brukerinput i web-applikasjoner har ved flere anledninger vist seg å være en vanskelig oppgave. Gang på gang har vi sett sårbarheter i slike applikasjoner på grunn av måten input benyttes uten å ...