• A cohort analysis of household saving in Norway 

   Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 354, Working paper, 2003)
   Abstract: Are there generational differences in saving behavior? On the basis of new micro data for household saving in Norway I find that differences between birth cohorts are small and statistically insignificant. In ...
  • Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system 

   Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system 

   Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (Discussion Papers;No. 855, Working paper, 2017-02-20)
   In this paper we use an advanced micro-simulation model to study the distributional effects of the reformed Norwegian pension system with a particular focus on gender equality. he reformed Norwegian system is based on ...
  • Debt and Household Consumption Responses 

   Fagereng, Andreas; Halvorsen, Elin (Staff Memo;1/2016, Working paper, 2016)
   Norwegian households’ levels of housing wealth have since the banking crisis of the 90s become an ever more dominant part of households’ portfolios. Low interest rates and easy access to mortgages have contributed to both ...
  • Evaluating the redistributional effects of tax policy changes: with an application to the 2006 Norwegian tax reform 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide; Fjærli, Erik; Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 648, Working paper, 2011)
   Abstract: An evaluation strategy is presented for answering the question is the tax schedule more redistributive after a reform than prior to a reform? The proposed procedure builds upon addressing measures of tax ...
  • Financial deregulation and household saving : the Norwegian experience revisited 

   Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 361, Working paper, 2003)
   Abstract: I use new micro data to study the effects of credit deregulation on the Norwegian household savings decline in the mid-1980s. This paper has three main findings. First, the decline in saving started in 1983, ...
  • Getting a Foot on the Housing Ladder: The Role of Parents in Giving a Leg-Up 

   Halvorsen, Elin; Lindquist, Kjersti-Gro (Working Papers;19/2017, Working paper, 2017)
   In this paper we question whether parental resources are important for first-time buyers? We find a nuanced set of results. First, when parents help out financially, it clearly increases the probability of entering the ...
  • Heterogeneity of the Carnegie Effect 

   Bø, Erlend E.; Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor O. (Discussion Papers;No. 853, Working paper, 2016-12-01)
   The Carnegie effect (Holtz-Eakin, Joualfaian and Rosen, 1993) refers to the idea that inherited wealth harms recipient’s work efforts, and possesses a key role in the discussion of taxation of intergenerational ...
  • Hvorfor sparer de eldre så mye? 

   Halvorsen, Elin (Journal article, 2003)
   Nye data for husholdningers sparing viser at de eldre sparer mer enn vi kan forvente ut fra tradisjonell økonomisk teori. En påstand har vært at de eldre tilhører en generasjon med en sterkere tilbøyelighet til å spare enn ...
  • Imputing consumption from Norwegian income and wealth registry data 

   Fagereng, Andreas; Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 831, Working paper, 2015-12-15)
   This paper documents a method for computing a longitudinal consumption measure for Norwegian households from administrative records of income and wealth. Data on consumption expenditure of the household is essential in ...
  • Kredittilgang og husholdningers sparing 

   Halvorsen, Elin (Journal article, 2003)
   Vi har i de siste fem årene sett en vekst i kreditt til husholdningene som er nesten like høy som på midten av 1980-tallet. Den gangen opplevde Norge en kreditt- og forbruksvekst som førte til negativ sparing, og som ...
  • Norske husholdningers sparing 

   Halvorsen, Elin (Journal article, 2011)
   Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom ulike grupper. Sparingen øker med alder, menn sparer mer ...
  • Overføringer mellom foreldre og barn : i hvor stor grad er foreldre styrt av altruisme 

   Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2007)
   Foreldre etterlater seg arv og gir barna gaver. Men oppstår arv fordi foreldrene dør plutselig, eller har foreldrene et bevisst ønske om å yte finansiell støtte til sine barn? Det er naturlig å anta at foreldre har et ...
  • Skattebegrensning gjennom "80-prosentsregelen" 

   Melby, Ingrid; Halvorsen, Elin (Journal article, 2009)
   For noen skattytere kan utlignet skatt bli forholdsvis høy, samtidig som den alminnelige inntekten er relativt lav. Den såkalte 80-prosentsregelen innebærer at formuesskatten skal settes ned dersom summen av formuesskatt og ...
  • The relationship between altruism and equal sharing. Evidence from inter vivos transfer behavior 

   Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 439, Working paper, 2005)
   Abstract: Several studies reject the implications of the altruism model. In this study it is argued that parents who transfer resources to their children both are altruistic and influenced by an equal division fairness ...