• Aviser og digital betaling 

   Høst, Sigurd (HVOs skriftseriar;Rapport nr. 64/2015, Research report, 2015-05-20)
  • Avislesing ikke lenger for alle : aviser - opplag, lesing, abonnement 

   Høst, Sigurd; Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010)
   Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 1990-tallet har nedgangen vært størst blant de unge og de med lavest utdanning. Siden midten ...
  • Avisåret 2007 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport; 214, Research report, 2008)
   Denne rapporten er den trettende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002. Da ble det i stedet laget en forenklet versjon – Avistabeller 2002. Selv om opplagsutviklingen og utviklingen ...
  • Avisåret 2008 

   Høst, Sigurd (Arbeidsrapport; 241, Research report, 2009)
  • Avisåret 2009 

   Høst, Sigurd (;6, Others, 2010)
  • Avisåret 2010 

   Høst, Sigurd (;18, Others, 2011)
  • Avisåret 2011 

   Høst, Sigurd (;29, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den syttende i serien Avisåret. Serien begynte med 1994, og har dekket alle år unntatt 2002.
  • Avisåret 2012 

   Høst, Sigurd (Rapport;37, Research report, 2013)
  • Avisåret 2013 

   Høst, Sigurd (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking;48, Research report, 2014-05)
  • Avisåret 2014 

   Høst, Sigurd (Høgskulen i Volda;Rapport nr. 67/2015, Research report, 2015-06-23)
  • Avisåret 2015 

   Høst, Sigurd (HVO/MF;Rapport nr. 77/2016, Research report, 2016-05-26)
  • Avisåret 2016 

   Høst, Sigurd (Skriftserien HVO/MF;Rapport nr. 84/2017, Research report, 2017-05)
  • Avisåret 2017 

   Høst, Sigurd (Skriftserien HVO;Rapport nr. 86/2018, Report, 2018)
  • Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet 

   Høst, Sigurd (Skriftserien HVO/MF;Notat 5/2016, Working paper, 2016)
  • Fortsatt mangfold. Avisstatus ved utgangen av 2017. 

   Høst, Sigurd (Skriftserien;Notat 1/2018, Working paper, 2018-01)
  • Har kampanjen Ung & engasjert gitt høyere valgdeltakelse i 2011? 

   Høst, Sigurd (Rapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking;44, Research report, 2013)
  • Hvordan blir vi oppdatert? Kontakt med forskjellige nyhetskilder 1994-2009 

   Høst, Sigurd (;15, Working paper, 2010)
   Hensikten med dette paperet er å gi en oversikt over hvordan befolkningens kontakt med forskjellige nyhetskilder har utviklet seg fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag. Dette er en side ved den norske medieutviklingen ...
  • Kommunevalgkamp i lokalavisene 

   Høst, Sigurd (Notat / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking, Volda.;2013:3, Working paper, 2013)
   Forord Dette notatet bygger på en innholdsanalyse som egentlig er foretatt for å evaluere kampanjen Ung & engasjert. Dette er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet ...
  • Papiravisene lever, og de satser digitalt. Status ved utgangen av 2015. 

   Høst, Sigurd (Skriftserien HVO-MF;Notat nr. 1/2016, Working Paper, 2016-01-08)