• Historiske og fremtidige endringer i løst organisk karbon i Farrisvann 

      Valinia, Salar; Garcia, Carolina Olid; Meyer-Jacob, Carsten; Bindler, Richard (NIVA-rapport;7111, Research report, 2017)
      I denne rapporten analyserer vi med bruk av sedimenter og modellering historiske og fremtidige trender i organisk karbon Farrisvann. Vi har brukt en historiske sediment-rekonstruksjon fra en representativ referansesjø, ...