• Pandoras krukke? : beskyttelse av kvinner i flyktningleire 

      Furan, Rita J. (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Formålet med denne studien er å finne ut hvordan Flyktninghjelpens retningslinjer for beskyttelse av kvinner i flyktningleire fungerer i praksis. Studiens problemstilling er: Hvordan har Flyktninghjelpen implementert ...