• Hydroakustiske undersøkelser av vandringsadferd og habitatbruk til ørret (Salmo trutta) i Bandak og Tokkeåi i Telemark 2014-2016 

   Heggenes, Jan; Fjeldheim, Per Tommy; Karlsson, Tobias; Schartum, Eivind; Olsen, Esben Moland; Moland, Even (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;30, Research report, 2018-05-03)
   Tokke-Vinjevassdraget ble åpnet for revisjon av konsesjonsvilkårene i 2007, dvs. ny vurdering av miljøforhold, vilkår og tiltak knyttet til reguleringsinngrepene. Tokkeåi (med det regulerte elv-innsjø økosystemet Tokkeåi-Bandak ...
  • Pukkellaks i Norge, 2017 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Muladal, Rune; Uglem, Ingebrigt (NINA Rapport;1571, Research report, 2018)
   Berntsen, H.H., Sandlund, O.T., Ugedal, O., Thorstad, E., Fiske, P., Urdal, K., Skaala, Ø,. Fjeldheim, P.T., Skoglund, H., Florø-Larsen, B., Muladal, R., og Uglem, I. 2018. Pukkellaks i Norge, 2017. NINA Rapport 1571. Norsk ...
  • Rømt og vill fisk i Etneelva 2017 

   Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin (Rapport fra havforskningen;Nr. 5 - 2018, Research report, 2018)
  • Vandringsadferd til ørret (Salmo trutta) i et elvinnsjø økosystem, Tokkeåi/Bandak i Telemark: Hydroakustiske og ArcGIS baserte metoder 

   Fjeldheim, Per Tommy (Master thesis, 2016-09-21)
   I perioden 2010-2013 foregikk det et større forskningsprosjekt på ørret og næringskjeden til ørret i det vassdragsregulerte elve-innsjø økosystemet Tokkeåi og Bandak i Telemark. Prosjektet var knyttet til en villkårsrevisjon ...