• Fare på merde? : Behov for endret sikkerhetsarbeid ved norske oppdrettsanlegg 

   Fenstad, Jørn; Osmundsen, Tonje; Størkersen, Kristine Vedal (Research report, 2009)
   Denne rapporten er en del av forskningarbeidet i HITS og er en rapport om resultater fra en kvalitativ undersøkelse av skkerhet i arbeidet på og rundt et oppdrettsanlegg i to regioner i Norge.
  • Fra forvaltning til forretning. –Restrukturering av norske nettselskaper og konsekvenser for samfunnssikkerhet 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn; Jacobsen, Endre; Nybø, Agnes; Kjølle, Gerd (Research report, 2008)
   Samfunnets avhengighet av kritiske infrastrukturer som vann, elektrisitet og telekommunikasjon gjør oss sårbare for avbrudd i disse, noe som blant annet ble understreket i Willoch-utvalgets rapport ”Et sårbart samfunn”. ...
  • Fra forvaltning til forretning – Restrukturering av norske nettselskaper og konsekvenser for samfunnssikkerhet 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn; Jacobsen, Endre; Nybø, Agnes; Kjølle, Gerd (NTNU Samfunnsforskning. Rapport;, Research report, 2008)
   Samfunnets avhengighet av kritiske infrastrukturer som vann, elektrisitet og telekommunikasjon gjør oss sårbare for avbrudd i disse, noe som blant annet ble understreket i Willoch-utvalgets rapport ”Et sårbart samfunn”. ...
  • Framtidens brann- og redningsvesen 

   Fenstad, Jørn; Almklov, Petter; Ishol, Herbjørg; Storesund, Karolina; Albrechtsen, Eirik (Research report, 2013)
   Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper ...
  • IKT, nye grensesnitt og nye sårbarheter? 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn (Research report, 2010)
   Hvordan nye teknologier og organisasjonsformer påvirker robusthet og beredskapsevne for IKT-hendelser ved et sykehus.
  • NPM, Kritiske infrastrukturer og Samfunnssikkerhet 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn (Research report, 2011)
   ​2. Utgave etter mindre korrigeringer. Sluttrapport i SAMRISK-prosjektet 'Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety.
  • Restrukturering av norsk VA-bransje og konsekvenser for samfunnssikkerhet 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn; Røstum, Jon; Frøydis, Sjøvold; Værnes, Reidun (Research report, 2010)
   Rapport fra Samrisk prosjektet case på vannforsyningen.
  • Restrukturering av norsk VA-bransje og konsekvenser for samfunnssikkerhet 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn; Røstum, Jon; Frøydis, Sjøvold; Værnes, Reidun (Research report, 2010)
   Rapport fra Samrisk prosjektet case på vannforsyningen.
  • Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement 

   Haavik, Torgeir K; Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Olsen, Marit Schei; Schiefloe, Per Morten (Research report, 2011)
   ​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. ...
  • Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement 

   Haavik, Torgeir K; Fenstad, Jørn; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Olsen, Marit Schei; Schiefloe, Per Morten (Rapport;2011, Research report, 2011)
   ​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. ...
  • Shipboard safety: Exploring organisational and regulatory factors 

   Fenstad, Jørn; Dahl, Øyvind; Kongsvik, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2016)