• "Hei så fin du er, vil du ha litt saft?" 

      Fagerjord, Brit Sissel D (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2011;, Master thesis, 2011)
      Masteroppgaven er en kvalitativ studie som har vært inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Studiens empiri er barneansvarliges erfaringer av mestring i møte med barn og foreldre på et psykiatrisk ...