• Juridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelse 

      Fjørtoft, Henning; Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Lovtekster regulerer viktige samfunnsområder, og anvendes som verktøy for å utøve skjønn og ta avgjørelser i ulike virksomheter. Artikkelen undersøker hvordan opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) ...