• Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning 

   Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter; Dalseng, Carmen From (NIFU Arbeidsnotat;2016:10, Working paper, 2016-08)
   Dette notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant de som innehar rollen som leder av studieprogram ved norske universiteter og høgskoler. Spørreundersøkelsen tar for seg ulike aspekter ...
  • Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen. 

   Vabø, Agnete; Melin, Göran; Aanstad, Siri; Borlaug, Siri Brorstad; Dalseng, Carmen From (NIFU-rapport;2016:22, Research report, 2016-08)
   1. januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Institusjonenes vedtak om å slå seg sammen skjer med bakgrunn i sentrale politiske ...