• Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat : Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu 

   Bragstad, Ragnar; Dørum, Sigmund (Teknologirapport;2421, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: - bidra til større bevisstgjøring ...
  • Kontroll og dokumentasjon av returasfalt 

   Ruud, Olav E.; Dørum, Sigmund (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;4, Research report, 2004-01)
   Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig å gjennomføre ved mottak av returasfalt. Opplegget er basert på de miljømessige krav som stilles til gjenvunnet materiale, SFT Fakta "Disponering ...
  • Lyshet av steinmaterialer 

   Dørum, Sigmund (Intern rapport / Vegdirektoratet;827, Research report, 1978)
   I rapporten beskrives en enkel metode for bestemmelse av steinmaterialrs lyshet.
  • Materialstrøm for gjenvunnet asfalt 

   Dørum, Sigmund; Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2410, Research report, 2005-11)
   Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving • komme fram til markedstiltak som kan fremme ...
  • Tekstur på freste vegdekker 

   Andersen, Eivind Olav; Aaness, Knut; Dørum, Sigmund (Intern rapport;2152, Research report, 2000-04)
   Fresing av vegdekker er blitt et vanlig vedlikeholdstiltak på veger med spordannelse, evt. glatt dekke m.m. Forsøkene er utført på to strekninger på E6 i Sør-Trøndelag, hver bestående av seks delfelt med ulike kombinasjoner ...
  • Varm asfaltgjenvinning i verk 

   Ruud, Olav E.; Dørum, Sigmund (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;3, Research report, 2004-01)
   Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4), som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • å bidra til større bevisstgjøring gjennom informasjon og kunnskapsheving • komme fram til markedstiltak som kan fremme ...
  • Vurdering av Trøgermetoden 

   Hveding, Arne; Dørum, Sigmund; Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1267, Research report, 1986-03)
   Rapporten vurderer Trøgermetoden generelt og drøfter de enkelte innstillingsparametre. En ny metode, kalt PSM/RMS, for innstilling av sliteeffekten fra nålepistolen er prøvet på naturstein og tre asfaltkvaliteter. ...