• 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente? 

   Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Bokanmeldelse: "The Econometrics of macroeconomic modelling" / Gunnar Bårdsen ... [et al.] 

   Cappelen, Ådne (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av: Gunnar Bårdsen, Øyvind Eitrheim, Eilev S. Jansen and Ragnar Nymoen (2005) "The Econometrics of Macroeconomic Modelling", Oxford: Oxford University Press.
  • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
   Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
  • Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? 

   Cappelen, Ådne; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2004)
   Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik at den kommer opp på nivå med gjennomsnittet i OECD-området. Det krever en betydelig økning av FoU-innsatsen i Norge sammenliknet ...
  • Differences in Learning and Inequality 

   Cappelen, Ådne (Discussion Papers;No. 457, Working paper, 2006)
   Abstract: Rapid growth in productivity combined with increasing wage dispersion in some countries, notably Anglo-Saxon, has been the subject of numerous studies. The main hypothesis in the literature is that an increased ...
  • Effects of immigration to Norway 1969-2010 

   Cappelen, Ådne; Ouren, Jørgen; Skjerpen, Terje (Rapporter;2011/40, Research report, 2011)
   Immigration to Norway increased during the period 1951 - 2010, as did the emigration from Norway. While during the 1950s there was net emigration most years, there was a balance during the 1960s while there has been a ...
  • Effekter av dynamisk skattepolitikk 

   Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og ...
  • Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller 

   Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim (Rapporter;53/2010, Research report, 2010)
   Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten ...
  • Effekter av SkatteFUNN på foretakenes produktivitet og lønnsomhet 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article, 2007)
   Etterspørselen etter gass er i vekst verden over og kostnadene ved å transportere gassen har falt betraktelig. Samtidig ser vi en utvikling mot deregulerte og integrerte regionale gassmarkeder. Hva skjer med prisene i ...
  • Er næringspolitikernes verktøykasse tom? I forhold til hvilke ambisjoner? 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Vi argumenterer for at myndighetene disponerer mange verktøy for å korrigere markedssvikt, og at det gjøres mye riktig i Norge. Noe av det riktigste er at man ikke følger en del forslag fra aktivistiske lobbyinteresser ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Møen, Jarle; Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is costeffective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Working paper, Working paper, 2010-08)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Research report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Exchange rate pass-through in a Small Open Economy 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Discussion Papers;No. 429, Working paper, 2005)
   Abstract: Several small open economies switched to inflation targeting during the 1990s, thereby giving up various forms of exchange rate targeting in favour of flexible exchange rates. Norway did the same early in 2001, ...
  • Expectations in export price formation tests using cointegrated VAR models 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Swensen, Anders Rygh (Discussion Papers;No. 283, Working paper, 2000)
   The formation of export prices is an area in which the linear quadratic adjustment cost (LQAC) model under rational expectations may be relevant in practice. This paper evaluates the empirical performance of the LQAC-model ...
  • Expected service lives and depreciation profiles for capital assets. Evidence based on a survey of Norwegian firms 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Discussion Papers;No. 840, Working paper, 2016-05-12)
   In the Norwegian national accounts, as in many other countries, it is quite common to use information on depreciation rates and profiles based on studies from the US, Canada and the Netherlands due to a lack of national ...
  • Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2017/9, Research report, 2017-04-27)
   Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG. I denne rapporten studeres virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med ...