• Anaforiske bindingskonstruksjoneri norsk som andrespråk 

      Busterud, Guro (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:138, Doctoral thesis, 2014)
      Den underliggende grammatiske kompetansen til voksne som lærer norsk som andrespråk er i stor grad skjult for oss, men nye metoder gjør det i dag mulig å undersøke denne kompetansen. Denne avhandlingen presenterer en studie ...