• Bruk av web baserte synkrone medier i sykepleierutdanningens praksisperioder i kommunehelsetjenesten 

   Bogsti, Wenche Bergseth; Vassbø, Tove (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;4/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver prosjektet: ”Bruk av web-baserte synkrone medier i sykepleierutdanningens praksisperioder i kommunehelsetjenesten”. Dette prosjektet er del av et samarbeidsprosjekt med tittelen: ”Bruk av ...
  • Ernæring ved tilheling av diabetiske fotsår 

   Dehlimarken, Mari Grinaker; Svendsrud, Taran; Lindblad, Malin (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I den norske befolkningen regner en med at 5-6% har diabetes mellitus. Diabetisk fotsår er en vanlig komplikasjon av diabetes mellitus. Det er en viktig årsak til sykelighet hos diabetespasienter, og forsinket ...
  • Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med demens? 

   Kvåle, Anne-Lise; Lyseng, Anne Marte (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hva sykepleiere kan gjøre, for å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende pasienter med demens. Dette er et litteraturstudie og vårt resultat bygger på funnene fra 6 ...
  • Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre 

   Thoresen, Anette; Moastuen, Trude; Beltrowski, Maciej (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I Norge er det kun 15% som velger å fullføre livet hjemme. Denne andelen er blant de laveste sammenlignet med andre vestlige land. Grunnet Samhandlingsreformen legges det nå større vekt på at flere alvorlig syke ...
  • Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder 

   Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: A more complex and knowledge-based society has resulted in increasing specialization and greater demands on employees in the fields of practice. At Gjøvik University College, a new supervision model was tested ...
  • Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehjem 

   Arvidsson, Barbro; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik omfatter 21 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, fordelt på første og tredje studieenhet. I tillegg tar enkelte kommuner i mot studenter i psykiatrisk praksis i ...