• Active and attitudinal acceptability of reporting own travel data 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Introduction In order to offer attractive public transport services, transport operators depend on a clear understanding of travel behavior. Norwegian public transport operators, however, have less access to such data than ...
  • Evaluering av ITS-tjenester 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Seter, Hanne (SINTEF Rapport;2017:00511, Research report, 2017)
  • Evalueringsgrunnlag for ITS-tjenester 

   Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark (SINTEF Rapport;2017:00510, Research report, 2017)
  • Green urban distribution : evaluation of adapted measures for the city of Oslo 

   Nordtømme, Marianne Elvsaas; Andersen, Jardar; Sund, Astrid Bjørgen; Roche-Cerasi, Isabelle; Levin, Tomas; Eidhammer, Olav; Bjerkan, Kristin Ystmark (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The paper presents results from a study of urban freight measures in the city of Oslo. More specifically, it presents methods and results from an ex ante study of seven potential city logistics measures. The study is based ...
  • Grønn bydistribusjon i Oslo 

   Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  • Grønn bydistribusjon i Oslo 

   Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Bakås, Ottar; Andersen, Jardar (SINTEF Rapport;A26453, Research report, 2014)
   ISBN nr. 9788214057867
  • Ikke-teknologiske aspekter ved kooperativ ITS 

   Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas (SINTEF Rapport;A27550, Research report, 2016)
  • Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo. L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Foss, Trond; Andersen, Jardar; Sund, Astrid Bjørgen (Research report, 2015)
  • Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo. L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO). 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Foss, Trond; Andersen, Jardar; Sund, Astrid Bjørgen (SINTEF Rapport;A26833, Research report, 2015)
  • Nordmenns fritidsreiser. Dybdeanalyse av data fra reisevaneundersøkelsene 1992-2009 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tretvik, Terje Kristian (SINTEF rapport;A21825, Research report, 2012)
   Denne rapporten viser hvordan nordmenns fritidsreiser har endret seg i perioden siden 1992, og beskriver mer inngående nordmenns fritidsreiser i 2009. Rapporten skiller mellom daglige fritidsreiser, og lange fritidsreiser ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Transportordninger og arbeidsdeltakelse: Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne 

   Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle (SINTEF Rapport;A27047, Research report, 2015)