• Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2013 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6728, Research report, 2014)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2013-investigation included analyses of 120 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2014 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;6917, Research report, 2015)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2014-investigation included analyses of 136 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. 

   Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7087, Research report, 2016-10)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2015-investigation included analyses of 108 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2016 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7200, Research report, 2017)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2016- investigation included analyses of 104 different contaminants or biological effect parameters in five ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2017 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7302, Research report, 2018)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2017-investigation included analyses of 93 different contaminants or biological effect parameters in five species ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord 

   Ruus, Anders; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Bæk, Kine; Schlabach, Martin; Helberg, Morten (NIVA-rapport;6714, Research report, 2014)
   This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis of organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of sediment, blue mussel and polychaetes at ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2014 

   Ruus, Anders; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Bæk, Kine; Schlabach, Martin; Helberg, Morten (NIVA-rapport;6884, Research report, 2015)
   This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis of organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of sediment, blue mussel and polychaetes at ...
  • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2015 

   Ruus, Anders; Bæk, Kine; Petersen, Karina; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas; Helberg, Morten (NIVA-rapport;7073, Research report, 2016)
   This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis of sediment and organisms in a marine food web of the Inner Oslofjord, in addition to samples of blood and eggs from herring ...
  • Field experiment on thin-layer capping in Ormefjorden and Eidangerfjorden; Benthic community analyses 2009-2011 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Samuelsson, Göran; Raymond, Caroline; Gunnarsson, Jonas; Agrenius, Stefan (NIVA-rapport;6257, Research report, 2011)
   As part of the work towards a remediation plan for the Grenlandfjord area, thin cap test fields were established at 30 and 100 m depth in the outer Grenlandfjord in September 2009. One field was treated with crushed ...
  • Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography 

   Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Mercury (Hg) in Atlantic cod (Gadus morhua) is one of many parameters that are monitored through OSPAR's Joint Assessment and Monitoring Programme. Time series for cod in the Inner Oslofjord (Norway) go back to 1984. Until ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Næringsnett og miljøgifter i Gunneklevfjorden. Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden, Delrapport aktivitet 2 

   Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;6795, Research report, 2015)
   Næringsnett og miljøgifter i organismer er undersøkt i Gunneklevfjorden i 2013. Det er samlet inn zooplankton, bunndyr og fisk for kjemiske analyser av kvikksølv og klorerte forbindelser. Kartlegging av næringsnettet er ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2007 [Fagrådsrapport nr. 101] 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, Jon Arthur; Beylich, Bjørnar; Bjerkeng, Birger; Bjerknes, Erik; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Rønning, Ingeborg; Sørensen, Kai; Schøyen, Merete; Walday, Mats (NIVA-rapport;OR-5637, Research report, 2008-06-01)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2007. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetekniske tiltak er blitt gjennomført, og ligger nå ...
  • Overvåking av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og andre nærliggende lokasjoner. Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Delrapport fra aktivitet 1. 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Hawley, Kate Louise (NIVA-rapport;7195, Research report, 2017)
   I denne grunnlagsundersøkelsen ble konsentrasjoner av kvikksølv i abbor (Perca fluviatilis) bestemt fra brakkvannslokasjonen Gunneklevfjorden, samt de to ferskvannssjøene Flåte og Svanstulvatnet. Kvikksølv er en miljøgift ...
  • Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018 

   Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle; Moy, Siri Røang; Eikeland, Stig Alfred (NIVA-rapport;7336, Research report, 2019)
   NIVA har utført overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018. Økologisk tilstand ble i disse fjordene bestemt med fjæresoneundersøkelser, på til sammen 13 stasjoner. Det ble også gjort ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats (NIVA-rapport;6822, Research report, 2015)
   Overvåkingsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunnsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2014 inngikk undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment Profile ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 

   Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6823, Research report, 2015)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2013 og resultater i 2014 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi i vannmassene samt forhold i strandsonen og på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor. Jordbruk er ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 

   Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6823-2015, Research report, 2015-05-13)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2013 og resultater i 2014 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi i vannmassene samt forhold i strandsonen og på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor. Jordbruk er ...
  • Overvåking for NOAH Langøya AS i Holmestrandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell og torsk i 2017. 

   Schøyen, Merete; Beylich, Bjørnar (NIVA-rapport;7256, Research report, 2018)
   NIVA har gjennomført overvåking av blåskjell og torsk utenfor NOAH Langøya AS i oktober 2017. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av. Hensikten ...