• Dekkestrategi 2007 for Statens vegvesen, Region øst 

   Berntsen, Geir; Myre, Jostein; Refsdal, Geir (Teknologirapport;2491, Research report, 2007-05-23)
   Region øst har de senere årene fått god oversikt over dekkelevetider og kostnader for ulike dekkealternativer. Kobling av disse opplysningene har gitt bedre grunnlag for optimalisering av dekkevalgene, og bruk av de ...
  • Dreneringens innvirkning på vegdekkets levetid 

   Myhr, Magnus Bechholm; Løkken, Andreas; Tangen, Gjøran Grimnes (Bachelor thesis, 2016)
   Vedlikeholdsetterslepet er stort på norske veger. Som trafikant kan man oppleve å kjøre på veger med spordannelser og andre deformasjoner som har innvirkning på trafikksikkerhet, komfort og vintervedlikehold. Denne ...
  • Dreneringens innvirkning på vegdekkets levetid 

   Myhr, Magnus; Løkken, Andreas; Tangen, Gjøran Grimnes (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Vedlikeholdsetterslepet er stort på norske veger. Som trafikant kan man oppleve å kjøre på veger med spordannelser og andre deformasjoner som har innvirkning på trafikksikkerhet, komfort og vintervedlikehold. Denne rapporten ...
  • Finstoff i gjenbruksbetong 

   Petkovic, Gordana; Berntsen, Geir; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2437, Research report, 2006-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Friksjon på sommerføre : Hvordan er sammenhengen mellom friksjon og ulike variabler tilknyttet vegdekke? 

   Brandsdal, Tomas; Jensen, Ingeborg Steine (Bachelor thesis, 2018)
   Etter en bilulykke i Hyvingstunnelen på Voss, der en person omkom på grunn av dårlig friksjon i vegbanen, ba direktoratet regionene undersøke sommerfriksjon på utsatte vegstrekninger. Målinger i 2016 og 2017 ga grunn til ...
  • Kartlegge effekten av asfaltarmering som tiltak mot telesprekker 

   Løvstad, Markus Skjørtvedt (Master thesis, 2018)
   Telesprekker på norske veger er et utbredt problem. Hver vår kommer sprekkene til syne, spesielt etter lengre og hardere vintre. Til og med på nye veger oppstår det telesprekker i dekket få år etter dekkelegging. Og i eldre ...
  • Kartlegge effekten av asfaltarmering som tiltak mot telesprekker 

   Løvstad, Markus (Master thesis, 2018)
   Telesprekker på norske veger er et utbredt problem. Hver vår kommer sprekkene til syne, spesielt etter lengre og hardere vintre. Til og med på nye veger oppstår det telesprekker i dekket få år etter dekkelegging. Og i eldre ...
  • Kjemisk nedbryting av resirkulert tilslag : Forsøk med akselerert gjennomstrømning av vann 

   Engelsen, Christian J.; Berntsen, Geir; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2438, Research report, 2007-06)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Måling med Traffic Speed Deflectometer på riks- og fylkesveger i Hedmark høsten 2015 

   Antonsen, Vegar Jermund (Master thesis, 2016)
   Bæreevne beskriver hvilken trafikkbelastning en veg tåler over en viss tid uten at tilstanden faller under et gitt nivå. I forbindelse med denne oppgaven ble det utført målinger med Traffic Speed Deflectometer (TSD) for ...
  • Måling med Traffic Speed Deflectometer på riks- og fylkesveger i Hedmark høsten 2015 

   Antonsen, Vegar Jermund (Master thesis, 2016)
   Bæreevne beskriver hvilken trafikkbelastning en veg tåler over en viss tid uten at tilstanden faller under et gitt nivå. I forbindelse med denne oppgaven ble det utført målinger med Traffic Speed Deflectometer (TSD) for ...