• Comparison of practice for aggregate use in road construction — results from an international survey 

   Fladvad, Marit; Aurstad, Joralf; Wigum, Børge Johannes (Chapter, 2017)
   Conventional flexible pavement structures are constructed using aggregates, in a combination of unbound and bitumen bound materials. Crushed rock aggregates are fundamental for road construction in many countries. This ...
  • Erfaringer fra feltstrekninger med kaldblandet gjenbruksasfalt : Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid 

   Aurstad, Joralf (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;6, Research report, 2005-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: • bidra til større bevisstgjøring ...
  • Finstoff i gjenbruksbetong 

   Petkovic, Gordana; Berntsen, Geir; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2437, Research report, 2006-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Gjenbruk av knust betong i vegbygging : mekaniske egenskaper og testmetoder 

   Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2422, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...
  • Gjenbruk av knust betong og tegl i vegbygging : Testing av mekaniske egenskaper - Erfaringsinnsamling 

   Aurstad, Joralf (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;1, Research report, 2003-02)
   I rapporten presenteres en innsamling av erfaringsdata for resirkulert tilslag, utført som prosjekt ved SINTEF. Målsettingen var å finne ut hvordan mekaniske egenskaper for resirkulert tilslag, spesielt knust betong og ...
  • Gjenbruksvegen E6 Melhus 

   Aksnes, Jostein; Tangen, Dag Atle; Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2423, Research report, 2006-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Anlegget E6 Melhus ble valgt som et av to demonstrasjonsanlegg for gjenbruksmaterialer i Gjenbruksprosjektet, i tillegg til E6 ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

   Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
   Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
  • Samarbeidsprosjekt 1995: kald gjenbruk som slitedekke 

   Aurstad, Joralf; Trøan, Anne Kari (Laboratorieserien;75, Research report, 1996-02-20)
   Rapporten beskriver samarbeidsprosjektet om kald gjenbruk av asfalt til slitedekker, med legging av gjenbruksasfalt (Gja) på ulike vegparseller i Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oslo og Bergen sommeren 1995. Rapporten ...
  • Workshop on Hot Mix Asphalt Thermal Cracking 13. august 2006 (oppsummering) 

   Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2470, Research report, 2006-09-25)
   I forbindelse med 10th International Conference on Asphalt Pavements i Quebec City, Canada i august 2006 ble det arrangert et eget fagseminar (workshop) innenfor temaet lavtemperaturskader/ lavtemperaturegenskaper for ...