• Styrket veiledning i sykepleierutdanningens praksisperioder 

   Bogsti, Wenche Bergseth; Solvik, Elisabeth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Struksnes, Solveig; Arvidsson, Barbro (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: A more complex and knowledge-based society has resulted in increasing specialization and greater demands on employees in the fields of practice. At Gjøvik University College, a new supervision model was tested ...
  • Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehjem 

   Arvidsson, Barbro; Bogsti, Wenche Bergseth; Engelien, Ragna Ingeborg; Moen, Øyfrid Larsen; Nordhagen, Siv Sønsteby; Solvik, Elisabeth; Struksnes, Solveig (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
   Bachelorstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik omfatter 21 uker veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, fordelt på første og tredje studieenhet. I tillegg tar enkelte kommuner i mot studenter i psykiatrisk praksis i ...
  • Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik kommune 

   Rosenvinge, Elisabeth; Haugen, Kristin; Nordhagen, Siv Sønsteby; Arvidsson, Barbro (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;2010:08, Research report, 2010)
   Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune VO Helse og Omsorg og Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for sykepleie. Haugtun omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Oppland har hatt det organisatoriske ...