• Påvirkning fra salting og miljøgifter i Åkersvika langs E6 ved Flagstadelva i Hamar kommune 

   Løvik, J.; Åstebøl, Svein Ole (NIVA-rapport;6247, Research report, 2011)
   Undersøkelser i 2011 viste at en grunn avsnøring av Åkersvika øst for E6 hadde høye konsentrasjoner av natrium og klorid, trolig pga. vegsalting. Her ble det også påvist en avtagende oksygengradient med dypet som følge av ...
  • Undersøkelse av bunndyr i Åkersvika naturreservat, 2010 

   Eriksen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;6147, Research report, 2011)
   I forbindelse med bygging av OL-hall for skøyter, ble det i 1990-91 gjort undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Åkersvika naturreservat. Man vurderte da forhold som innhold av utvalgte miljøgifter, biomasser og sammensetning ...