Now showing items 65524-65543 of 143886

  • J/psi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Kværnø, Henning; Lindal, Svein; Løvhøiden, Gunnar; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Abbas, Eham Gamal; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adare, Andrew Marshall; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Ahn, Sang Un; Ajaz, Muhammad; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2013)
  • J/psi Suppression at Forward Rapidity in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Kanaki, Kalliopi; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Liu, Lijiao; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Szostak, Artur Krzysztof; Ullaland, Kjetil; Øvrebekk, Gaute; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Kværnø, Henning; Lindal, Svein; Løvhøiden, Gunnar; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Pocheptsov, Timur Anatolievich; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adare, Andrew Marshall; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Aguilar Salazar, Saul; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Ahn, Sang Un (Peer reviewed; Journal article, 2012)
  • J/Ψ production and nuclear effects in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   ALICE Collaboration; Langøy, Rune; Lien, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Inclusive J/ψ production has been studied with the ALICE detector in p-Pb collisions at the nucleon–nucleon center of mass energy √sNN= 5.02 TeV at the CERN LHC. The measurement is performed in the center of mass rapid ...
  • J/Ψ production and nuclear effects in p-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Eyyubova, Gyulnara; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Nilsson, Mads Stormo; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agocs, Andreas Gabor; Agostinelli, Andrea; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2014)
  • J/ψ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aimo, Ilaria; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Alici, Andrea; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • J.F.C. Fuller: military theory and the use of force 

   Bekkelund, Christian (Master thesis, 2014-09-11)
   En presentasjon av John Fullers militærvitenskapelige arbeid.
  • "Ja, det hørt æ": En studie av den tidlige språkutviklingen hos et barn med auditory neuropathy spectrum disorder 

   Skagen, Anne-Mari Nordnes; Sollie, Anne (Master thesis, 2011)
    Bakgrunn: Vi jobber som rådgivere ved et statlig kompetansesenter og møter i vår jobb førskolebarn med ulike typer hørselsvansker, deriblant fenomenet Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD). Forskning rundt ...
  • "Ja, dette som henger på veggen her, har jeg skapt som kunst" En kvalitativ studie om designeres autonome prosjekter 

   Hobøl, Randi (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven spør jeg om hva som motiverer designere til å gjennomføre autonome prosjekter uten kunder. Gjennom fem designere og deres prosjekter har jeg undersøkt hvilke motivasjonsfaktorer som ligger bak denne ...
  • Ja, Gud er nær i menneskers smerte! 

   Hananger, Jan; Accad, Lucien (Journal article, 1990)
  • "Ja, men da blir det jo sånn ungdomsspråk, jo" : en mikrostudie av liturgisk drama med barn i trosopplæringen 

   Telhaug, Ragnhild (Master thesis, 2011-10-19)
   Jeg vil i denne avhandlingen sette søkelyset på utforskingen av en dramapedagogisk prosess knyttet til kirkens trosopplæring og gudstjeneste. Jeg vil også drøfte noen problemstillinger knyttet til estetiske læringsprosesser ...
  • Ja, men så si noe da! : hvordan forholder profesjonelle seg til taushet i møte med klienter? 

   Herset, Ingeborg Merete (Master thesis, 2009)
   Masteravhandlingen handler om hvordan profesjonelle forholder seg til taushet i møte med klienter. Bakgrunnen for valg av problemstilling er todelt. For det første anses tematikken som relativt uutforsket innen fagfeltet, ...
  • Ja, sånn gjør vi det, men jeg har aldri visst hvorfor: Kompetanseutvikling 

   Holmsen, Kari (Bachelor thesis, 2011-05)
   Undersøkelsen viser at Kjøretøy- og kontrollstudiets grunnmodul, forvaltning (KKS 101) har gitt et betydelig bidrag til å dekke gapet mellom eksisterende og nødvendige etats- og forvaltningsrettslig kompetanse knyttet til ...
  • Ja, vis meg da! Du vet den følelsen når hjertet mykner 

   Fure, Monica Borg (Master thesis, 2015)
   Denne avhandlingen tar for seg hvordan leder anvender verktøy for å lage en selvgående teaterorganisasjon. Avhandlingen ser på teaterorganisasjonen gjennom observasjoner av tilblivelsen av en teateroppsetning. De involverte ...
  • Ja, visst gjør det vondt: LP-modellen i videregående skole - erfaringer og refleksjoner 

   Unknown author (Book, 2011-02-16)
   Artiklene i samlingen er basert på erfaringer fra et pilotprosjekt i videregående skole. De spenner fra å vise problemstillinger i lærergruppene til å være mer reflekterende rundt temaet læringsmiljø i den videregående ...
  • Jack Hirshleifer: a Nobel prize left unbestowed 

   Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Jack Hirshleifer (1925–2005) contributed to investment theory, information economics, conflict, and bioeconomics, clarified the foundations of investment and capital theory in the spirit of Fisher, and made basic contributions ...
  • Jacob Munch (1776-1839) 

   Solhjell, Dag (Tegneskolen 200 år i 2018;3, Working paper, 2013-10-21)
  • Jacob Nikolai Wilses dambruksanlegg for oppdrett av karuss på Spydeberg prestegård.– En plan for gjenskaping av anlegget fra 1770-åra 

   Hesthagen, Trygve; Walseng, Bjørn (NINA Rapport;1293, Research report, 2016)
   Hesthagen, T. og Walseng, B. 2016. Jacob Nikolai Wilses dambruksanlegg for oppdrett av karuss på Spydeberg prestegård.– En plan for gjenskaping av anlegget fra 1770-åra. NINA Rapport 1293. 79 s. Jacob Nikolai Wilse ...
  • «Jag hade många roller när jag var liten»: En retrospektiv studie om barns upplevelser av att växa upp med missbrukarföräldrar 

   Andersson, Sara (Master thesis, 2014)
   Denna masteroppgave är en retrospektiv studie om barns egna upplevelser av att växa upp med missbrukarföräldrar. Det centrala i denna studie har varit att generera kunskap och förståelse utifrån informanternas egna berättelser ...