Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Klikk på navnet for å gå til institusjonens åpne arkiv.

 • Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag. 

  Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26345, Research report, 2014-09-25)
  Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og ...
 • Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery 

  Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26220, Research report, 2014-07-01)
  Fuel consumption and environmental concerns have led bottom trawlers fishing for cod (Gadus morhua) in the Barents Sea to use semi-pelagic doors. However, this change may affect fish herding and consequently the catch ...
 • Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter 

  Westavik, Harry; Misimi, Ekrem (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26112, Research report, 2014-05-12)
  Det ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ...
 • Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri 

  Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26335, Research report, 2014-09-23)
  Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til ...
 • Low salt products Final report 

  Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26260, Research report, 2014-07-07)
  Salt (NaCl) is the world's most established food additive, because of its excellent preservative effects, the sensorial properties and the increased food processability. In the European countries, 75-80% of salt we consume ...

Vis flere