Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Select a community to browse its collections.

 • I can highly recommend the Gestapo to everyone 

  Browne, Victoria Rowena (Artistic production, 2015)
  On the occasion of the seventy-fifth anniversary of the death of the founder of psychoanalysis - Sigmund Freud and the Play on the Burden of Representation, a curated installation by Joseph Kosuth at the Museum of Contemporary ...
 • Årsmelding 1989 

  Statens vegvesen Buskerud (Årsmelding Statens vegvesen Buskerud;1989, Report, 1990)
 • Etableringen av små delingselskaper i Norge : en populasjonsteoretisk studie 

  Vinje, Lena (Master thesis, 2018)
  Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og det er et tema som bør bli ytterligere studert. Gjennom ulike definisjoner har det kommet frem at: "Delingsøkonomi innebærer at man skal kunne leie det man trenger, ved å tjene ...
 • Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel - Varige veger 2011 - 2014 

  Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;103, Report, 2013-04)
  Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket ...
 • Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel 

  Stenerud, Jørgen (Statens vegvesens rapporter;104, Report, 2012-07)
  Rapporten omhandler et FoU-prosjekt gjennomført i Runehamar testtunnel våren 2009. Hensikten med prosjektet var å undersøke om høyoppløselig laserscanning kan benyttes som metode for å kontrollere sprøytebetongtykkelse i ...

View more