Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Select a community to browse its collections.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo [113]
BIBSYS [159]
Handelshøyskolen BI [1718]
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS [191]
Kunsthøgskolen i Oslo [776]
Nofima [331]
Norges musikkhøgskole [451]
Norsk Utenrikspolitisk Institutt [623]
Politihøgskolen [466]
SINTEF [1939]
Sykehuset Innlandet HF [0]
VID vitenskapelige høgskole [2872]
 • Innføring av 3D modell som arbeidsverktøy for entreprenøren 

  Hope, Marius Fidje (Master thesis, 2016)
  Statens vegvesen har i de sener år benyttet 3D-modeller i prosjektene. Dette begynte med håndbok 138, som senere har blitt endret til håndbok V770. Større prosjekter i Statens vegvesen var først ut med å ta i bruk dette. ...
 • Når lokalsamfunnet bygger minimumsløsninger for gang og sykkelveger 

  Andersen, Eigil (Master thesis, 2016)
  Dette er en studie av gang og sykkelvegprosjekter som er bygd på kort tid, uten reguleringsplan og til en svært lav investeringskostnad. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan disse prosjektene oppstår, hvilken ...
 • Testing av snorkel for Coandainntak 

  Sæten, Niklas Kovanen (Master thesis, 2016)
  Denne oppgaven er en studie på en snorkel laget for et Coandainntak. Coandainntaket viser seg å fungere bra med tanke på selvrensing, men det er utsatt for blokkering av is som legger seg på inntaket. Hallbjørn Brekke i ...
 • Utvikling av veglenken E14 Stjørdal - Hegra. - Forenklet detaljplan. 

  Grindstuen, Roger (Master thesis, 2016)
  Denne rapporten er skrevet som en del av masteroppgaven i den erfaringsbaserte masterstudiet i veg BA6904 ved NTNU. Rapporten tar innledningsvis for seg en del bakgrunnsstoff for strekningen og oppsummerer utredningen ...
 • Vurdering av ny kryssløysing - fv. 510 x fv. 44 i Jåttåvågen, Stavanger 

  Amundsen, Steinar (Master thesis, 2016)
  Ekstrakt: På Nord-Jæren i Rogaland er det vedtatt at det skal leggjast til rette for ein høgverdig, separat kollektivtrasé basert på konsept K3a Busway. På bakgrunn av dette er prosjektet Bussveien danna for å etablera ...

View more