Deltagerne i Bragekonsortiet bruker Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Select a community to browse its collections.

 • Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: a qualitative study 

  Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Ådel (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  BACKGROUND: Meeting psychosocial needs is a significant component of quality dementia care. To enable persons with dementia to live at home for as long as possible, a community healthcare service offering care where physical, ...
 • Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Aktuell kommentar;2/2018, Others, 2018)
  Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
 • How Do Households Finance Real Estate Purchases? 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Economic Commentaries;2/2018, Others, 2018)
  Norwegian households' high debt levels have long been cited as a financial stability risk (see e.g. Norges Bank's Financial Stability Report). Household borrowing is closely associated with the financing of home purchases, ...
 • Analyser av effekter av boliglånsforskriften 

  Borchgrevink, Henrik; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell kommentar;1/2018, Others, 2018)
  Foreløpige analyser basert på boligpriser, boligtransaksjoner og gjeld i 2017 samt ligningstall for 2013-2015. I første del av denne aktuelle kommentaren analyseres effekten på boligpriser av innføringen av krav til maksimal ...
 • Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser 

  Lindquist, Kjersti-Gro; Riiser, Magdalena D. (Aktuell kommentar;3/2018, Others, 2018)
  Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. ...

View more