Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Klikk på navnet for å gå til institusjonens åpne arkiv.

 • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

  Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
  Omfang Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
 • Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender 

  Moum, Anita; Høilund-Kaupang, Halvard; Olsson, Nils; Bredeli, Martin (SINTEF Fag;45, Research report, 2017)
  Forord. Denne rapporten oppsummerer Fase 1 og 2 i en kartlegging av status og trender på feltet "industrialisert byggeprosess". Innholdet er utredet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. ...
 • Four Norwegian Zero Emission Pilot Buildings – Building Process and User Evaluation 

  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;30, Research report, 2017)
  About ZEB The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), Norway (www.zeb.no), funds the research work presented in this report. ZEB is a national centre dedicated to research, innovation, and implementation within ...
 • The Visund office building, Haakonsvern, Bergen. As-built report 

  Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Steinar Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
  The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has 2031 m2 of heated floor area and is located at Haakonsvern, about 15 km from the centre ...
 • An Assessment of Ice Effects on Indices for Hydrological Alteration in Flow Regimes 

  Alfredsen, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Preserving hydrological variability is important when developing environmental flow regimes, and a number of tools have been developed to support this process. A commonly applied method is the index of hydrological alteration ...

Vis flere