Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Select a community to browse its collections.

 • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 

  Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19673, Research report, 2011-06-30)
  Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- ...
 • Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet. 

  Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B. (SINTEF Fiskeri og havbruk;A19944, Research report, 2011-07-11)
  På tross av at det har vært jobbet mye med utvikling av teine i Norge har dette redskapet ikke oppnådd tilstrekkelige fangstrater tit å få innpass i kommersielt fiskeri, selv om prinsippet med teinedrift er ønsket av ...
 • Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt 

  Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20153, Research report, 2011-08-22)
  Automatisk klassifisering av klippfisk Muligheten for automatisert kvalitetssortering av klippftsk er vurdert. Et parti klippfisk ble klassifisert av en erfaren vraker og resultatene ble sammenliknet med resultatene fra ...
 • Laksedialog Trøndelag Dokumentasjon og evaluering, mai 2010 –mars 2011 

  Malmo, Bente Kristin; Sandberg, Merete Gisvold (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19204, Research report, 2011-05-08)
  På slutten av hver dialog 1-3 er det gjennomført muntlige evalueringer med kjernegruppen • På slutten av Utvidet dialog er det gjennomført skriftlig evaluering • Av 10 kjernegruppedeltakere er 9 intervjuet individuelt ...
 • Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd Resultater fra forprosjekt med workshop 

  Lien, Andreas Myskja; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19396, Research report, 2011-05-11)
  Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. ...

View more