Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Select a community to browse its collections.

 • Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning? 

  Hjelseth, Ida Nervik; Meyer, Sara Skjeggestad; Walle, Mari Aasgaard (Aktuell Kommentar;10/2017, Others, 2017)
  Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet ...
 • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner 

  Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;2/2014, Others, 2014)
  Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten. Dette er en kombinasjon av inntekter i norske kroner fra oljeskatter og inntekter i valuta fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens Direkte ...
 • Busetnadssoga for Stryn. Forprosjektrapport 

  Kjelland, Arnfinn; Tafjord, Harald Endre (Arbeidsrapport;157, Report, 2004)
  Vi mottok førespurnad om å utarbeide denne rapporten i form av e-post frå leiaren i bygdeboknemnda for Stryn, Jon Rasmus Langeset Vik, datert 30.10.2002. Vi har forstått oppdraget slik at det er eit klart ønske frå ...
 • Explanation of Bubble Nucleation Mechanisms: A Gradient Theory Approach 

  Vachaparambil, Kurian J.; Einarsrud, Kristian Etienne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  A Helmholtz free energy description of the four nucleation mechanisms used to explain the bubble nucleation in electrochemical systems is presented. The mechanisms are compared based on the nucleation energy barrier and ...
 • Lønnsandelen 

  Hagelund, Kåre; Nordbø, Einar W.; Sauvik, Lene (Aktuell Kommentar;9/2017, Others, 2017)
  Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt ...

View more