Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Select a community to browse its collections.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo [113]
BIBSYS [159]
Handelshøyskolen BI [1719]
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS [191]
Kunsthøgskolen i Oslo [777]
Nofima [337]
Norges musikkhøgskole [451]
Norsk Utenrikspolitisk Institutt [623]
Politihøgskolen [466]
SINTEF [1947]
Sykehuset Innlandet HF [0]
VID vitenskapelige høgskole [2881]

View more