Deltagerne i Bragekonsortiet bruker BIBSYS Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

BIBSYS Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av BIBSYS.

Klikk på navnet for å gå til institusjonens åpne arkiv.

 • Surface plasmonics analysis and photoelectrochemical properties of Au/TiO2 nanosystems 

  Shao, Ying (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;2, Doctoral thesis, 2018)
  This thesis focuses on investigation of photoelectric and photoeletrochemical (PEC) performance of TiO2 nanotube based photoelectrodes. Surface plasmonic resonance (SPR) have been studied by theoretical analysis, fabrication ...
 • Chlorophyll fluorescence emission spectroscopy of oxygenic organisms at 77 K 

  Lamb, Jacob Joseph; Røkke, Gunvor; Hohmann-Marriott, Martin Frank (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Photosynthetic fluorescence emission spectra measurement at the temperature of 77 K (–196°C) is an often-used technique in photosynthesis research. At low temperature, biochemical and physiological processes that modulate ...
 • Adaptive energy preserving methods for partial differential equations 

  Eidnes, Sølve; Owren, Brynjulf; Ringholm, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  A framework for constructing integral preserving numerical schemes for time-dependent partial differential equations on non-uniform grids is presented. The approach can be used with both finite difference and partition of ...
 • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

  Ulleberg, Øystein; Gjerløw, Jan Carsten (Report, 2017)
  NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
 • Association between vascular comorbidity and progression of Alzheimer's disease: a two-year observational study in Norwegian memory clinics 

  Eldholm, Rannveig Sakshaug; Persson, Karin Ester Torun; Barca, Maria Lage; Knapskog, Anne Brita; Cavallin, Lena; Engedal, Knut; Skovlund, Eva; Saltvedt, Ingvild; Selbaek, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Background: Vascular risk factors increase the risk of Alzheimer’s disease (AD), but there is limited evidence on whether comorbid vascular conditions and risk factors have an impact on disease progression. The aim of this ...

Vis flere