Deltagerne i Bragekonsortiet bruker Brage som system for sine åpne arkiv. I disse arkivene gjør de artikler, studentoppgaver, skriftserier og annet materiale som produseres ved institusjonen åpent tilgjengelig.

Brage brukes av norske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og forvaltningsinstitusjoner. Den enkelte institusjon registrerer og vedlikeholder selv innholdet i sitt eget arkiv. Den tekniske driften og utviklingen av arkivene utføres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Select a community to browse its collections.

 • Nuancing the role of social skills-A longitudinal study of early maternal psychological distress and adolescent depressive symptoms 

  Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Kaasbøll, Jannike; Kjeldsen, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Background Social skills might play an important role for the relationship between maternal psychological distress and subsequent development of depressive symptoms. The majority perspective is that social skills is adaptive ...
 • Musikk og medvirkning i barnehagen 

  Mosdøl, Kristine Helgeland (Master thesis, 2018)
  Dette er en kvalitativ studie som søker svar på hvordan det står til i barnehagen med tanke på de yngste barnas muligheter for medvirkning i musikkaktivitet. Intensjonen har vært å undersøke hva som kjennetegner musikalske ...
 • Better Use of Delivery Spaces in Oslo 

  Johansen, Bjørn Gjerde; Andersen, Jardar; Levin, Tomas (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The lack of space in urban areas is an important barrier to efficient freight deliveries. Available space in urban city centres has to be shared between different activities and actors, including public transport operators, ...
 • Holistic Design of Visual Collaboration Arenas and Intelligent Workspaces 

  Lillehagen, Frank; Petersen, Sobah Abbas; Rehm, Sven-Volker (Chapter, 2017)
  Future industrial and societal projects must be designed for sustainable operations, evolutionary capabilities, and business operations. To exploit the potential of digitalization, we must design practical cases and roles, ...
 • Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer 

  Kilskar, Stine Skaufel; Wasilkiewicz, Kinga; Nygaard, Bjørn; Øren, Anita (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, ...

View more