BORA NHH

Norges handelshøyskole

DSpace/Manakin Repository

Norges handelshøyskole

 

NHH Brage (formerly NHH-bora) is the institutional repository at NHH Norwegian School of Economics. The repository holds master theses, doctoral theses, scientific articles and other Open Access publications created by the school's faculty and students.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Kunze, Astrid; Miller, Amalia R. (Working paper, 2015-06)
  This paper studies gender spillovers in career advancement using 11 years of employer-employee matched data on the population of white-collar workers at over 4,000 private-sector establishments in Norway. Our data include ...
 • Basberg, Bjørn L. (Working paper, 2015-06)
  Antarctic exploration always had strong scientific as well as political motives. This paper argues that commercial motivations more often than not, also were an interwoven part of the rationale of the expeditions. The ...
 • Brekke, Kurt R.; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Working paper, 2015-06)
  This paper aims at shedding light on the social gradient by studying the relationship between socioeconomic status (SES) and provision of health care. Using administrative data on services provided by General Practitioners ...
 • Brekke, Kurt R.; Canta, Chiara; Straume, Odd Rune (Working paper, 2015-06)
  In this paper we study the impact of reference pricing (RP) on entry of generic firms in the pharmaceutical market. For given prices, RP increases generic firms' expected profit, but since RP also stimulates price ...
 • Heide, Morten; Lærdal, Kirsti Margrethe; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  Purpose – The concept of atmosphere is often considered vague and difficult to capture, which hampers adequate feedback on atmospheric investments. This paper aims to report a systematic effort to capture the concept and ...
 • Balsvik, Ragnhild; Haller, Stefanie A. (Working paper, 2015-05)
  Is ownership change an opportunity for new owners to make systematic changes in the workforce of the acquired plant? This paper explores the adjustments to plant size and the composition of the workforce that occur around ...
 • Cappelen, Alexander Wright; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Hjernen har lenge vært en sort boks for økonomer, men i økende grad har økonomer begynt å studere hvilke mentale prosesser som ligger bak folks valg. Ikke minst forsøker man å forstå hvorfor folk noen ganger velger å gjøre ...
 • Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, eller bør kommunene erstatte sine pengeregnskap med lønnsomhetsregnskap? Dette ...
 • Sandvik, Alexander Madsen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Studien undersøker om autonomi, kreativitet og prestasjonsmål og lederes indre og ytre motivasjon påvirker valg av direkte og myndiggjørende ledelse. Data er basert på et representativt utvalg av norske ledere der 2 910 ...
 • Sverdrup, Therese (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  I denne artikkelen kobles dyadisk ledelsesteori med psykologisk kontraktsteori. Det argumenteres for at fokus på den psykologiske kontrakten vil gi lederen mulighet til å forstå den enkelte medarbeider, samt at fokus flyttes ...
 • Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Artikkelen diskuterer hvordan finanskrisen som startet i 2007, påvirket verdensøkonomien generelt og Norge spesielt. En utfordring for innhenting etter krisen er høy offentlig og privat gjeld i mange land, noe som er et ...
 • Hetland, Ove Rein; Mjøs, Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Bankene er den viktigste eksterne finansieringskilden for mange bedrifters investeringer. I finansdelen av forskningsprogrammet «Krise, omstilling og vekst» har vi blant annet forsket på virkningene av redusert kredittilgang ...
 • Knudsen, Eirik Sjåholm; Lien, Lasse B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Næringslivet kan ses på som en stor seleksjonsmekanisme. På sitt beste er det en seleksjonsmekanisme som kontinuerlig reallokerer ressurser dit produktiviteten er høyest og til de beste nye ideene. For at denne seleksjonsprosessen ...
 • Mæland, Jøril (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Bedrifter og offentlige virksomheter bruker i økende grad innovasjonskonkurranser til å løse teknologiske utfordringer og fremme nye produkter og tjenester. Gjennom en innovasjonskonkurranse inviterer oppdragsgiver uavhengige ...
 • Norman, Victor (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Det er seks år siden verdens finansmarkeder klappet sammen og verdensøkonomien falt utfor stupet. Krisen som fulgte, er ennå ikke over. Veksten i verdensøkonomien som helhet er langt svakere og mer ujevn enn før; i deler ...
 • Salvanes, Kjell Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Norsk økonomi står overfor omstilling til næringer der høykompetent arbeidskraft både innen tjenesteytende virksomheter og industrien står sentralt. Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, er hvordan Norge er rustet til ...
 • Christensen, Gunnar E.; Haxhiraj, Suela; Iden, Jon; Methlie, Leif B. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Artikkelen belyser hvordan bedrifter kan omgjøre fremtidsbilder til strategiske beslutninger for innovasjon. I første del av artikkelen drøftes teori og begreper som omhandler koblingen mellom scenario­analyse og innovasjon. ...
 • Hillestad, Tore; Grönquist, Daniel Nordstad; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan ...
 • Nysveen, Herbjørn; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  I denne artikkelen drøfter vi betydningen av innovasjon under hyperkonkurranse: hurtig og dynamisk konkurranse kjennetegnet ved mangel på varige fortrinn. Utgangspunktet er at stadig flere organisasjoner opererer i markeder ...
 • Poudel, Diwakar (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Crop genetic resources (CGRs) are crucial natural resource which ensure food or livelihood security of billions of people today as well as ensure future agricultural innovations. However, the CGR diversity remaining in in ...

View more